Pożyczka Hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 497.24 PLN Standardowa wysokość marży w kredycie hipotecznym z oprocentowaniem zmiennym wynosi od 3,29% do 3,69% (w niniejszej kalkulacji uwzględniono docelową wartość z przykładu reprezentatywnego) i jest ustalana indywidualnie, w zależności od kwoty kredytu, wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie oraz posiadania lub deklaracji posiadania konta osobistego w Santander Banku Polska wraz z wpływem wynagrodzenia w kwocie min. 2000 zł.


Bank umożliwia uzyskanie obniżki marży w ramach oferty dla klientów VIP, pracowników wybranych firm i innych


Maksymalna kwota pożyczki jest ograniczona do 250 000 zł dla klientów prowadzących własną działalność gospodarczą


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla pożyczki hipotecznej, w Santander Bank Polska S.A. (Bank), zabezpieczonej hipoteką wynosi 5,09%, przy następujących założeniach: okres kredytowania 206 miesięcy (jednorazowa wypłata kredytu), całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 141 363 zł, całkowita kwota do zapłaty 210 073,83 zł, oprocentowanie zmienne 5,06% w tym: stopa referencyjna WIBOR 3M: 0,69% oraz marża 4,37 p.p. (wskazana marża jest podwyższona o 1,00 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki umownej przy założeniu, że nastąpi to w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy kredytu), całkowity koszt kredytu 68 710,83 zł (w tym: prowizja 3 590,62 zł, odsetki 56 684,57 zł, ubezpieczenie nieruchomości Locum Comfort (przy założeniu, że klient skorzysta z oferty przedstawionej w Banku) 7 766,64 zł za cały okres kredytowania - suma ubezpieczenia nieruchomości 479 421 zł, minimalny zakres ubezpieczenia obejmuje ryzyko pożaru i zalania, podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) 19 zł, opłata sądowa za ustanowienie hipoteki 200 zł - przy zabezpieczeniu na jednej nieruchomości, opłata za weryfikację wartości nieruchomości 450 zł), usługi dodatkowe: opłata za prowadzenie konta osobistego/rachunku płatniczego dla Kredytobiorcy: 0 zł, 204 miesięczne raty równe (bez okresu karencji w spłacie) w wysokości 978,64 zł, ostatnia rata 941,27 zł, (wysokość raty w okresie stosowania podwyższonego oprocentowania 1 054,36 zł). Zmienne oprocentowanie niesie ze sobą ryzyko zmiany wysokości rat przewidzianych do spłaty, a tym samym wysokości kwoty zadłużenia. Kalkulacja została dokonana na dzień 27.04.2020r. na reprezentatywnym przykładzie.


Decyzja kredytowa uzależniona jest od wyniku indywidualnego badania zdolności kredytowej oraz oceny ryzyka kredytowego dokonanego przez Santander Bank Polska S.A.
Szczegóły oferty, informacje o opłatach, prowizjach, oprocentowaniu dostępne są w placówkach banku, na santander.pl oraz pod numerem infolinii 1 9999 (opłata za połączenie zgodna z taryfą danego operatora). Stan na 27.04.2020 r.
Oprocentowanie nominalne 3.62 %
marża 3.37 %
WIBOR 0.25 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.55 %
Ubezpieczenie pomostowe 41.50 PLN Podano wartość w ujęciu miesięcznym;

Do czasu dostarczenia odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie Twojego kredytu będzie podwyższone o 1 punkt procentowy w stosunku rocznym
Polisa na życie 0.00 PLN
Plusy
  • Stali klienci mogą liczyć na dodatkowe obniżenie prowizji od zaprezentowanej w przykładzie
  • Każdy kredyt może być objęty dodatkową karencją do 6 miesięcy od dnia wypłaty ostatniej transzy
Minusy
Array