Pożyczka hipoteczna

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 560.64 PLN Oprocentowanie pożyczki składa się z marży banku i stopy bazowej WIBOR 3M lub WIBOR 6M.

Do wyliczeń został przyjęty wskaźnik WIBOR 3M.
Oprocentowanie nominalne 6.22 %
marża 4.50 %
WIBOR 1.72 %
Oprocentowanie rzeczywiste 7.00 %
Ubezpieczenie pomostowe 50.00 PLN Bank nie stosuje ubezpieczenia pomostowego. Do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki marża podwyższana jest o 1,2 pkt.proc.

Wskazana kwota jest kosztem ubezpieczenia pomostowego w skali miesiąca
Polisa na życie 0.00 PLN Ubezpieczenie jest obowiązkowe, gdy tylko jeden Kredytobiorca osiąga dochody przyjęte do zdolności kredytowej oraz gdy okres kredytowania przekracza 10 lat i LTV wynosi powyżej 65%.

Koszt ubezpieczenia to podwyższenie marży o 0,48 p.p. przy zakupie pakietu w BNP Paribas Bank Polska S.A. lub ubezpieczenie w towarzystwie wybranym przez Klienta i akceptowanym przez Bank
Plusy
  • Możliwość ustanowienia zabezpieczenia na nieruchomości osoby trzeciej
  • Możliwość wyboru stawki referencyjnej
Minusy
Array