Własny Kąt Hipoteczny

Złóż wniosek
Koszt miesięczny obsługi kredytu
Wysokość raty 389.58 PLN Aby uzyskać zaprezentowaną stawkę marży, należy posiadać lub wykupić dodatkowe produkty banku:


- rachunek osobisty (od min. 6 miesięcy) z wpływami na ROR w kwocie co najmniej 3000 zł.

Warunki dotyczą kredytu hipotecznego na zakup lokalu poza Warszawą


Podana marża jest poglądowa, a jej ostateczna wysokość zależy od indywidualnej oceny kredytowej klienta.


Marża w pierwszym roku trwania umowy jest obniżona po poziomu 1,1%


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Polskim zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,72% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 230 000 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 65,1%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 2,25%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,22%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 1,15%/rok (wg stanu na dzień 2.03.2021 r.) i marża 1,1 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,07 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,9 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 4. miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,22%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,15%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) i marża 2,07 p.p.; całkowity koszt kredytu 117 710,14 zł, w tym prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 103 478,55 zł, ubezpieczenie nieruchomości 4 600 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego), ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł, ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR), karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 7475 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 347 710,14 zł, płatna w 300 równych ratach miesięcznych, przy czym cztery pierwsze raty wynoszą 1 109,13 zł, następne po 1004,57 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 114,68 zł i ostatnia rata 1 092,31zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 2.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.


Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) dla wypłaconego jednorazowo kredytu Własny Kąt hipoteczny w PKO Banku Hipotecznym SA zabezpieczonego hipoteką wynosi 3,74% przy następujących założeniach: okres obowiązywania umowy: 25 lat; całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 299 900 zł; LTV (kwota kredytu do wartości zabezpieczenia) 67,00%; oprocentowanie zmienne ze stałą stopą procentową w początkowym 5-letnim okresie oprocentowania 2,25%/rok (w 1. roku oprocentowania), 3,22%/rok (od 2. do 5. roku oprocentowania), na które składa się 5-letnia stała stopa bazowa 1,15%/rok (wg stanu na dzień 02.03.2021 r.) i marża 1,10 p.p. (w 1. roku oprocentowania) oraz marża 2,07 p.p. (od 2. do 5. roku oprocentowania), marża jest podwyższana o 0,90 p.p. do czasu uprawomocnienia się wpisu hipoteki do księgi wieczystej (przy założeniu, że wpis ten nastąpi w terminie 9 miesięcy od zawarcia umowy kredytu), a następnie oprocentowanie zmienne 3,22%/rok (od 6. roku do końca okresu oprocentowania), na które składa się wskaźnik referencyjny WIBOR 6M 1,15%/rok (przy założeniu, że WIBOR 6M odpowiada 5-letniej stałej stopie bazowej) oraz marża 2,07 p.p.; całkowity koszt kredytu 154 137,86 zł, w tym: prowizja 0%, tj. 0 zł, odsetki 136 236,52 zł, ubezpieczenie nieruchomości 5 998,00 zł (za cały okres kredytowania, dla ubezpieczenia oferowanego za pośrednictwem PKO Banku Polskiego); ocena wartości nieruchomości mającej stanowić zabezpieczenie kredytu 400 zł, PCC 19 zł; ROR (Konto za Zero) 0 zł (za cały okres kredytowania; w związku z deklaracją systematycznych wpływów minimum 3 000 zł na ROR w PKO Banku Polskim); karta kredytowa (Przejrzysta Karta Kredytowa) 1 737,59 zł (za cały okres kredytowania), ubezpieczenie spłaty kredytu na wypadek utraty źródła dochodu, poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu w następstwie nieszczęśliwego wypadku 9 746,75 zł (za 4 lata); całkowita kwota do zapłaty 454 037,86 zł, płatna w 300 miesięcznych ratach annuitetowych (równych), przy czym dziewięć pierwszych rat wyniesie po 1 446,21 zł, a następne po 1 311,89 zł w pierwszym roku oprocentowania. Od drugiego roku kolejne raty wyniosą po 1 455,61 zł i ostatnia rata wyniesie 1 424,89 zł. Kalkulacja została dokonana na dzień 02.03.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie.
Oprocentowanie nominalne 3.18 %
marża 2.93 %
WIBOR 0.25 %
Oprocentowanie rzeczywiste 4.50 %
Ubezpieczenie pomostowe 30.00 PLN Stawka dotyczy miesięcznego kosztu ubezpieczenia pomostowego.

Do momentu dostarczenia do banku odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki na rzecz banku oprocentowanie kredytu jest powiększone o 0,9 p.p. i przekłada się na wzrost raty o podaną tu, szacunkową kwotę.
Polisa na życie 11.09 PLN
Plusy
  • 25% kwoty kredytu może być przeznaczone na dowolny cel
Minusy
  • Prezentowane warunki dotyczą obecnych klientów z wpływami na konto min. 5000 zł (od 6 mies.) i w przypadku zakupienia dodatkowych produktów: karty kredytowej, 4-letniego ubezpieczenia od utraty pracy i ubezpieczenia na życie